Colofon

Informatie verstrekt in overeenstemming met Sec. 5 van de Duitse Telemedia Wet (DDG)
rankingCoach GmbH c/o wework
Pilgrimstraße 6
50674 Köln
Vertegenwoordigd door de volgende gedelegeerd bestuurders:
  • Daniel Wette (CEO)
  • Marius-Eugen Gerdan (CTO)
  • Thomas Meierkord (COO)
Inschrijving

Inschrijving in het Handelsregister.

Geregistreerde rechtbank:

Amtsgericht Köln

Registratienummer:

HRB 74811

Contact

Telephone:

02 808 28 37

Verantwoordelijk voor contents volgens Sec. 55, alinea 2 van de Duitse Federale Omroep Overeenkomst (RstV)

Daniel Wette

BTW

BTW Identiteitsnummer volgens Sec. 27 van de Duitse Belasting over de Toegevoegde Waarde Wet:
DE 282379771

Geschillen procedure

De Europese Commissie biedt een platform aan voor online geschillen procedures (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ons e-mailadres kan gevonden worden in onze Colofon.

Wij nemen geen deel aan online geschillenbeslechting bij consumenten arbitragecommissies.

Aansprakelijkheid voor Content

Als service aanbieders zijn wij volgens Sec. 7, alinea 1 van de Duitse Telemedia Wet (DDG) aansprakelijk voor onze eigen content op deze websites. Echter, volgens Sec. 8 tot 10 van de Duitse Telemedia Wet (DDG) zijn service aanbieders niet verplicht om permanent toezicht te houden op doorgegeven of opgeslagen informatie, of om te zoeken naar bewijzen die duiden op illegale activiteiten.

Wettelijke verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik van informatie te blokkeren, blijven onaangetast. In dit geval is aansprakelijkheid alleen mogelijk op het moment van kennisname van een specifieke wetsovertreding. Illegale content zal onmiddellijk worden verwijderd op het moment dat wij er kennis van krijgen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. Omdat wij geen invloed hebben op de content van deze websites, kunnen wij voor deze content niet instaan. Aanbieders of beheerders van gelinkte websites zijn altijd verantwoordelijk voor hun eigen contents.

De gelinkte websites zijn gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen ten tijde van het plaatsen van de link. Illegale content werd niet gedetecteerd op het moment van de koppeling. Een permanente controle op de content van gelinkte websites kan niet worden verplicht zonder redelijke aanwijzingen van een schending van de wet. Illegale links zullen onmiddellijk worden verwijderd op het moment dat wij er kennis van krijgen.

Intellectuele auteursrechten

Op de contents en compilaties die door de aanbieders op deze websites worden gepubliceerd, is het Duitse auteursrecht van toepassing. Reproductie, bewerking, distributie en het gebruik van elke vorm buiten de reikwijdte van het auteursrecht, vereisen schriftelijke toestemming van de auteur of maker. Downloads en kopieën van deze websites zijn uitsluitend toegestaan voor privégebruik.

Commercieel gebruik van onze contents zonder toestemming van de maker is verboden.

Auteursrechten van derden worden gerespecteerd zolang de contents van deze websites niet van de aanbieder afkomstig is. Bijdragen van derden op deze site zijn als zodanig aangegeven. Mochten er echter schendingen van auteursrecht opgemerkt worden, laat het ons dan weten. Deze contents zullen onmiddellijk worden verwijderd.