Annulerings- en Restitutiebeleid

Het volgende annulerings- en restitutiebeleid is van toepassing op alle contractuele relaties tussen rankingCoach GmbH c/o wework, Pilgrimstraße 6, 50674 Keulen, Duitsland (hierna: rankingCoach) en haar klanten (hierna: Klant)

De klant kan alleen ondernemer zijn (§ 14 BGB). Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met rechtsbevoegdheid die, bij het sluiten van een rechtshandeling, handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Bijgevolg zijn alle contractuele relaties tussen rankingCoach en haar klanten Business-to-business transacties (B2B).

1. Annuleringsvoorwaarden

Alle klanten kunnen het abonnement opzeggen tot het einde van de contractduur door simpelweg naar het persoonlijke informatiegedeelte op hun rankingCoach-account te gaan onder “Persoonlijke gegevens” door op ‘Abonnementen’ te klikken en vervolgens voor “Contracten beheren” of “Abonnement opzeggen” te kiezen. Bovendien kunnen klanten contact opnemen met het supportteam via onze chatfunctie, e-mail of telefoon en annuleren tot het einde van hun abonnementsperiode.

U kunt meer uitleg vinden omtrent het annuleringsproces op onze FAQ-pagina door hier te klikken.

Alle annuleringen moeten 7 dagen voor het einde van het contract worden gedaan. Zodra de afschrijving is gedaan, wordt de annulering pas verwerkt aan het einde van de abonnementsdatum.

Langlopende contracten (vanaf minimaal 12 maanden) kunnen alleen worden opgezegd aan het einde van de specifieke contractperiode.

Meer informatie over onze annuleringsregels vindt u op onze website Algemene voorwaarden.

2. Terugbetalingsbeleid:

Neem contact op met onze supportteam via de e-mail support-nl@rankingcoach.com om een terugbetaling aan te vragen.

Om een verzoek te verwerken, kunnen we u vragen om de volgende gegevens te verstrekken: de reden waarom u een teruggave wilt aanvragen, uw persoonlijke gegevens zoals naam, klant-ID, e-mailadres en alle andere informatie die we mogelijk nodig hebben om uw account te verifiëren.

Wij zullen uw verzoek intern behandelen en u krijgt binnen 2 weken een reactie terug.

We zijn niet verplicht om restituties te verwerken of aan te bieden. En we behouden ons het recht voor om restituties één voor één te verwerken en eventueel aan te bieden.

Alle restitutieaanbiedingen worden officieel ingetrokken als de klant de betreffende factuur betwist of als deze twijfelachtig is.

Eventueel ongebruikte Google Ads-budget kan binnen 90 dagen nadat een account is geannuleerd aan u worden terugbetaald, zoals is overeengekomen in onze Algemene voorwaarden.

Als uw terugbetaling is goedgekeurd, ontvangt u deze binnen een periode van 30 dagen op uw rekening via dezelfde betaalmethode als de oorspronkelijke betaling. Eventuele bankkosten zijn uitsluitend voor uw rekening.

Bezoek onze Algemene voorwaarden voor meer informatie over onze productversies en de verschillende contractperiodes.