Colofon

rankingCoach GmbH

Adres: rankingCoach GmbH
Brügelmannstrasse 3
50679 Keulen, Duitsland

Handelsregister:

Amtsgericht Köln HRB 74811

BTW nummer:

DE 282379771

Bedrijfsleider:

Daniel Wette


Contact


Telefoon:

+31 208083123

Fax:

+49 221 - 276555-77


Alle informatie en mededelingen op deze website zijn vrijblijvend. rankingCoach GmbH staat niet in voor de volledigheid en juistheid van de inhoud van de websites. Er wordt niet garant gestaan voor de inhoud of product specificaties. Uit de inhoud van de websites kunnen geen juridische aanspraken worden ontleend. Fouten in de tekst worden zo snel mogelijk na ontdekking gecorrigeerd. De inhoud van de website kan, door de factor tijd, ook niet permanent actueel zijn. Vraag daarom, bij twijfel, of de techniek en de aangeboden producten en diensten actueel zijn.

Auteursrecht en andere rechten

Op de inhoud van deze website rust auteursrecht (copyright). Één kopie van de informatie op deze pagina’s mag op een computer opgeslagen worden voor niet commercieel en persoonlijk intern gebruik. Grafieken, teksten, logo’s foto’s etc. mogen slechts na schriftelijke toestemming door rankingCoach worden gedownload, vermenigvuldigd, gekopieerd, veranderd, gepubliceerd, gestuurd, doorgeven of in andere vorm gebruikt worden. Bij met name genoemde product- of bedrijfsnamen kan het gaan om handelsnamen of merken. Het onrechtmatige gebruik kan dit leiden tot aansprakelijkheids- of nalatigheidsaanspraken.

Bescherming van persoonlijke gegevens en discretie

rankingCoach GmbH gebruikt voor haar gegevensverwerking veiligheidssystemen die tot hoogste standaards horen. Dit geeft echter geen absolute garantie, dat persoonlijke gegevens of informatie, die door ons verwerkt wordt, bij de verwerking niet door derden onderschept kunnen worden.

Aansprakelijkheid

rankingCoach GmbH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en in het bijzonder niet voor indirecte- en directe schade, gegevensverlies, gederfde winst, systeem- of productie uitval, die door het gebruik van deze internetsite of door het downloaden van gegevens veroorzaakt wordt. Als bij de geleden schade door het gebruik van de internetsite of door het downloaden van gegevens, sprake is van opzet of grove nalatigheid, dan geldt de aansprakelijkheidsuitsluiting niet. De, door het gebruik van de internetsite, ontstane rechtsbetrekking tussen de gebruiker en rankingCoach GmbH valt onder het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Bij geschillen met rechtspersonen, die uit het gebruik van deze internetsite ontstaan, geldt voor beide partijen de statutaire zetel van rankingCoach GmbH.

Doorgeven van persoonlijke gegevens aan derden

Indien, in het kader van opdrachtverwerking, gegevens aan derden doorgegeven moeten worden, dan zijn deze gebonden aan BDSG, andere wettelijke voorschriften en de gegevensbescherming van rankingCoach GmbH. Als rankingCoach GmbH wettelijk of bij veroordeling daartoe verplicht wordt, zal ze de benodigde gegevens in de gevraagde omvang aan de informatiebenodigde instantie doorgeven.

Zekerheid

rankingCoach GmbH slaat alle gegevens op uitermate goed beveiligde servers in Duitsland. Toegang tot deze servers hebben slechts weinige, door rankingCoach GmbH geautoriseerde personen, die technisch, commercieel of redactioneel met onderhoud van deze servers belast zijn.

Gebruik van cookies

In cookies wordt, tijdens een online sessie, tekst verzameld en in speciale bestandjes in ASCII-formaat (cookie.txt) op de harde schijf opgeslagen. Waar de bestandjes van de gebruiker worden opgeslagen, controleert de browser van de gebruiker. Cookies bevatten informatie, die bij een herhaald bezoek worden teruggestuurd naar de server. Deze informatie kan alleen door de server gelezen worden die het ook heeft opgeslagen.

rankingCoach GmbH zet alleen dan cookies in, als gebruikersgegevens dringend nodig zijn, of om de navigatie van de website makkelijker maken. De informatie wordt niet aan derden gegeven, omdat cookies alleen voor de hierboven genoemde doelen wordt ingezet.

De meeste browsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. Deze functie kan echter op elk gewenst moment in de browser gewijzigd worden. Je kunt je browser zo instellen dat je pas op de hoogte wordt gesteld zodra een cookie verstuurd wordt.

Links naar andere websites

De pagina’s van rankingCoach GmbH bevatten, indien nodig, links naar andere websites. rankingCoach GmbH heeft geen invloed op de redactionele inhoud van deze sites en op hetgeen de exploitant als gegevensbescherming heeft gedefinieerd.

Vind jij rankingCoach leuk?

Vertel het jouw vrienden!

Vindt dit leuk
52.423
Gedeeld
8.468
Volgers
46
Google+
507