Informacja prawna

rankingCoach GmbH

Adres: rankingCoach GmbH
Brügelmannstraße 5
D-50679 Kolonia, Niemcy

Rejestr handlowy:

Sąd Rejonowy Kolonia HRB 74811

NIP:

DE 282379771

Dyrektor Zarządzający:

Daniel Wette


Kontakt


Telefon:

+48 223970214

Fax:

+49 221 - 276555-77


Wszystkie informacje i oświadczenia z tych stron internetowych nie są wiążące. rankingCoach GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność i kompletność ich zawartości. Nie ma żadnej gwarancji ani zapewnienia o właściwościach produktu. Z treści stron internetowych nie mogą być uzyskane żadne roszczenia prawne.

Błędy w treści są korygowane natychmiast po otrzymaniu powiadomienia. Zawartości stron internetowych nie mogą być ciągle aktualne ze względu na opóźnienia w aktualizacji. Dlatego też proszę pytać nas o stan szczegółów technicznych oraz dostępności produktów i usług. Linki do innych stron internetowych nie są stale monitorowane. Z tego powodu nie ponosimy odpowiedzialności za treść podlinkowanych stron.

W przypadku, gdy prawa ochronne zostały naruszone przez informacje na tej stronie, takie jak naruszenie znaku towarowego lub praw autorskich, użytkownik zostanie poproszony o natychmiastowe poinformowanie nas o tym e-mailem lub w innej formie pisemnej. W tym przypadku natychmiast będziemy ustanawiać warunki prawne. Uwaga ta służy obu stronom. Być może wiesz, że naruszenie praw do znaków towarowych poprzez reklamy słowa kluczowego jest przez sądy częściowo potwierdzane, częściowo negowane. Badania przypadków, w których te pytania są do rozwiązania przez Federalny Sąd Najwyższy są w toku. Wszczynanie nowych postepowań sądowych jest więc ekonomicznie zbędne.

W takich i podobnych przypadkach natychmiast usuniemy domniemane naruszenie prawa. Ostrzeżenie nie jest wymagane, a więc również zwrot poniesionych kosztów ostrzeżenia nie jest naszym obowiązkiem.

Pobieranie danych i oprogramowania

rankingCoach GmbH nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych i oprogramowania, które można pobrać ze stron internetowych. Oprogramowanie jest sprawdzone przez rankingCoach w poszukiwaniu wirusów. Niemniej jednak zaleca się, aby po pobraniu danych i oprogramowania sprawdzić obecność wirusów przy użyciu najnowszego oprogramowania antywirusowego.

Prawa autorskie i inne prawa ochronne

Zawartość tych stron internetowych jest chroniona prawem autorskim. Można zapisać kopię informacji ze stron internetowych na jednym komputerze do niekomercyjnego i osobistego użytku wewnętrznego. Tylko po uzyskaniu pisemnej zgody od rankingCoach GmbH grafika, teksty, logo, zdjęcia itp. mogą zostać pobrane, powielane, kopiowane, edytowane, publikowane, przekazywane lub używane w jakiejkolwiek innej formie. Przy oznakowanych nazwach produktów i firm możesz mieć do czynienia z zastrzeżonym znakiem towarowym lub marką. Nieuprawnione użycie może prowadzić do roszczeń o odszkodowanie i nakazu zadośćuczynienia.

Ochrona danych osobowych i poufność

rankingCoach GmbH korzysta do transmisji danych z technik bezpieczeństwa, spełniających najwyższe standardy. Niemniej jednak, nie ma absolutnej gwarancji, że przesyłane do nas informacje lub dane osobowe, nie są nielegalnie „na podsłuchu” przez osoby trzecie w trakcie transmisji.

Odpowiedzialność

rankingCoach GmbH nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w szczególności dotyczących bezpośrednich lub pośrednich szkód, utraty danych, utraty zysków, awarii systemu lub produkcji wynikających z korzystania z tych stron internetowych lub pobierania danych. Jeśli szkody spowodowane wykorzystaniem stron internetowych lub pobieraniem danych dochodzą poprzez umyślne działania lub rażące zaniedbania, zwolnienie z odpowiedzialności nie ma zastosowania. Stosunek prawny pomiędzy użytkownikiem a firmą rankingCoach wynikający z korzystania ze stron internetowych podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec. W sporach prawnych z zarejestrowanymi podmiotami gospodarczymi wynikających z korzystania z tych stron internetowych, miejscem jurysdykcji jest siedziba rankingCoach GmbH.

Ujawnienie danych osobowych osobom trzecim

Jeżeli w ramach realizacji zamówienia dane są przekazywane do podmiotów świadczących usługi, są one wtedy zobowiązane do federalnej ustawy o ochronie danych osobowych, innych przepisów prawnych oraz do polityki prywatności firmy rankingCoach GmbH.

Jeśli firma rankingCoach GmbH jest przez prawo lub nakaz sądowy do tego zobowiązana, przekaże w wymaganym zakresie dane użytkownika organom do tego upoważnionym. W innych celach rankingCoach GmbH nie ujawni osobom trzecim danych uzytkownika bez jego wyraźnej zgody.

Bezpieczeństwo

rankingCoach GmbH przechowuje Twoje dane na szczególnie chronionych serwerach w Niemczech. Dostęp do nich jest umożliwiony tylko i wyłącznie osobom do tego upoważnionym przez rankingCoach GmbH, którzy są zaangażowani w obsługę techniczną, handlową lub redakcyjną tych serwerów.

Korzystanie z plików cookie

Cookies są to informacje, które są odsyłane do następnej sesji online na serwerze. Mogą one być odczytane tylko przez serwer, który wcześniej je przeczytał i zapisał.

rankingCoach GmbH ustawia pliki cookies tylko wtedy, gdy są one niezbędne dla funkcji użytkownika lub w celu ułatwienia nawigacji po stronie internetowej. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, ponieważ pliki cookies są wykorzystywane tylko do wyżej wymienionych celów.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jednak funkcja ta zawsze może być wyłączona w przeglądarce. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała, kiedy cookies są wysyłane.

Linki do innych stron internetowych

Strony internetowe rankingCoach GmbH mogą zawierać linki do innych stron internetowych. rankingCoach GmbH nie ma żadnego wpływu na treść redakcyjną stron zewnętrznych oraz na to, czy ich operatorzy przestrzegają przepisów o ochronie danych.

Czy podoba Ci się rankingCoach?

Podziel się tym z Twoimi znajomymi

Polubień
53 668
Udostępnień
3
Obserwujący
21
Google+
529