Ochrona danych

1. Przegląd ochrony danych

Ogółem

Poniżej znajduje się prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz naszą stronę. Dane osobowe to wszelkie dane, z którymi możesz się osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności, która znajduje się poniżej.

Zbieranie danych osobowych na naszej stronie

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na stronie?

Dane zbierane na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora znajdują się w informacjach prawnych na dole strony.

Jak zbieramy Twoje dane?

Niektóre dane są gromadzone, gdy zostaną przez Ciebie udostępnione. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Dane te to przede wszystkim dane techniczne, takie jak przeglądarka i system operacyjny, z których korzystasz lub kiedy uzyskałeś dostęp do strony. Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego używamy Twoich danych?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą służyć do analizy sposobu korzystania z witryny przez odwiedzających.

Jakie masz prawa dotyczące Twoich danych?

Zawsze masz prawo żądać informacji o przechowywanych danych, ich pochodzeniu, odbiorcach i celu ich gromadzenia bez żadnych opłat. Masz również prawo żądać poprawek, zablokowania lub usunięcia. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego w informacji prawnej, jeśli masz dalsze pytania dotyczące kwestii prywatności i ochrony danych. Możesz oczywiście złożyć również skargę do właściwych organów regulacyjnych.

Analityka i narzędzia stron trzecich

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej można wykonywać analizy statystyczne dotyczące Twojego zachowania na naszej witrynie. Dzieje się tak głównie za pomocą plików cookie i analiz. Analiza Twoich zachowań podczas surfowania jest zwykle anonimowa, tzn. nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię z tych danych. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

Jeśli nie zgadzasz się na ten proces, prosimy o informację. Poinformujemy Cię również poniżej o tym, jak korzystać z opcji w tym zakresie.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe, jako poufne i zgodne z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszej polityki prywatności.

Jeśli korzystasz z tej strony internetowej, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu tak się dzieje.

Należy pamiętać, że dane przesyłane za pośrednictwem Internetu (np. za pośrednictwem wiadomości e-mail) mogą podlegać naruszeniom bezpieczeństwa. Całkowita ochrona twoich danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja dotycząca stron odpowiedzialnych za tę witrynę

Stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

rankingCoach GmbH c/o wework
Pilgrimstraße 6
50674 Köln
Telefon: +48 (22) 120 23 40
E-Mail: support@rankingcoach.com

Stroną odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie Twoich danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za wyraźną zgodą użytkownika. W każdej chwili możesz odwołać tę zgodę z przyszłym skutkiem. Nieformalny e-mail, w którym wyrazisz swoją prośbę dotyczącą rezygnacji jest wystarczający. Dane przetworzone przed otrzymaniem Twojego wniosku mogą nadal być legalnie przetwarzane.

Prawo do składania skarg u organów regulacyjnych

Jeżeli doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych, osoba, której to dotyczy, może wnieść skargę do właściwych organów regulacyjnych. Właściwym organem regulacyjnym w kwestiach związanych z ustawodawstwem w zakresie ochrony danych jest urzędnik ds. Ochrony danych w państwie niemieckim, gdzie znajduje się siedziba naszej firmy. Lista inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania wysyłane do nas jako operator witryny. Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie w linii adresowej przeglądarki, gdy zmieni się z "http: //" na "https: //", a ikona kłódki jest wyświetlana na pasku adresu przeglądarki.

Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Zaszyfrowane płatności w tej witrynie

Jeśli zawrzesz umowę, która wymaga przesłania nam informacji o płatności (np. Numer konta dla poleceń zapłaty), będziemy wymagać tych danych, aby przetworzyć Twoją płatność.

Transakcje płatnicze przy użyciu zwykłych środków płatniczych (Visa / MasterCard, polecenie zapłaty) są realizowane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanych połączeń SSL lub TLS. Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie w linii adresowej przeglądarki, gdy zmieni się z "http: //" na "https: //", a ikona kłódki w Twojej przeglądarce jest widoczna.

W przypadku zaszyfrowanej komunikacji jakiekolwiek szczegóły dotyczące płatności, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

Zgodnie z regulacjami prawnymi, masz prawo do uzyskania w dowolnym momencie bezpłatnych informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia, odbiorcy i celu, dla którego zostały one przetworzone. Masz również prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego w naszym powiadomieniu prawnym, jeśli masz dalsze pytania na temat danych osobowych.

Sprzeciw wobec promocyjnych wiadomości e-mail

Niniejszym wyraźnie zabraniamy wykorzystywania danych kontaktowych publikowanych w związku z wymogami dotyczącymi ogłoszeń prawnych w witrynie w odniesieniu do wysyłania materiałów promocyjnych i informacyjnych, których wyraźnie nie zażądano. Operator strony zastrzega sobie prawo do podjęcia określonych działań prawnych, jeśli otrzyma niezamówione materiały reklamowe, takie jak spam e-mailowy.

3. Inspektor ochrony danych

Ustawowy inspektor ochrony danych

Wytypowaliśmy pracownika ochrony danych dla naszej firmy.

TÜV Informationstechnik GmbH

Unternehmensgruppe TÜV NORD
IT Security, Business Security & Privacy
Langemarckstraße 20
45141 Essen
Telefon: +49 201 8999 461
E-Mail: privacyguard@tuvit.de

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Niektóre z naszych stron internetowych wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają żadnych wirusów. Dzięki cookies nasza strona jest bardziej przyjazna dla użytkownika, wydajniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane "pliki cookie sesji". Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookie pozostają w pamięci urządzenia, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki podczas następnej wizyty na stronie.

Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby informowała Cię o używaniu plików cookie, aby można było zdecydować, czy przyjmować lub odrzucać pliki cookie. Alternatywnie, przeglądarka może być skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub aby zawsze je odrzucać, lub by automatycznie usuwała pliki cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki cookie, które są niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia pewnych funkcji, które chcesz wykorzystać (takich jak koszyk na zakupy) są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1, litery f z RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia zoptymalizowanej usługi bez błędów technicznych. Jeśli przechowywane są również inne pliki cookie (takie jak te wykorzystywane do analizy zachowania podczas surfowania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera

Dostawca witryny automatycznie zbiera i przechowuje informacje, które Twoja przeglądarka również automatycznie przesyła do nas w "plikach dzienników serwera". Są to:

 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP

Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków wstępnych do umowy.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz nam pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, wówczas pobierzemy Twoje dane wprowadzone w formularzu, w tym dane kontaktowe, które podasz, aby odpowiedzieć na wszelkie Twoje pytania. Nie udostępniamy tych informacji bez Twojej zgody.

Przetworzymy wszelkie dane, które wprowadzisz do formularza kontaktowego, wyłącznie za Twoją zgodą w ramach art. 6 (1) (a) RODO. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Nieformalny e-mail, który zgłasza tę prośbę, jest wystarczający. Dane przetworzone przed otrzymaniem wniosku mogą nadal być legalnie przetwarzane.

Zachowamy dane podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym, dopóki nie poprosisz o ich usunięcie, nie cofniesz zgody na ich przechowywanie lub nie będzie już potrzebny cel przechowywania (np. po wypełnieniu prośby). Obowiązujące przepisy ustawowe, zwłaszcza te dotyczące obowiązkowych okresów przechowywania danych, pozostają nienaruszone za tym wpisem.

Rejestracja na tej stronie

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji oferowanych tutaj. Dane wejściowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu korzystania z odpowiedniej witryny lub usługi, dla których zostały zarejestrowane. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji należy podać w całości. W przeciwnym razie odrzucimy Twoją rejestrację.

Aby poinformować Cię o ważnych zmianach, takich jak te w zakresie naszej witryny lub o zmianach technicznych, użyjemy Twojego adresu email, z którego skorzystałeś podczas rejestracji.

Przetwarzamy dane dostarczone podczas rejestracji tylko na podstawie Twojej zgody w ramach art. 6 (1) (a) RODO. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę z przyszłym skutkiem. Nieformalny e-mail, który zgłasza tę prośbę, jest wystarczający. Dane przetworzone przed otrzymaniem wniosku mogą nadal być legalnie przetwarzane.

Będziemy nadal przechowywać dane zebrane podczas rejestracji tak długo, jak długo jesteś zarejestrowany na naszej stronie internetowej. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Rejestracja z Facebook Connect

Zamiast rejestrować się bezpośrednio na naszej stronie internetowej, możesz również zarejestrować się za pomocą Facebook Connect. Ta usługa jest świadczona przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować w serwisie Facebook Connect i klikniesz na przycisk "Zaloguj się za pomocą Facebooka" lub "Połącz się z Facebookiem", nastąpi automatyczne przekierowanie na platformę Facebook. Możesz zalogować się tam za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła na Facebooku. To połączy twój profil na Facebooku z naszą witryną lub usługami. Ten link daje nam dostęp do Twoich danych przechowywanych na Facebooku. W tym w szczególności:

 • Nazwa Facebooka
 • Zdjęcie profilowe Facebooka
 • Zdjęcia w tle na Facebooku
 • E-mail adres wprowadzony do Facebooka
 • ID Facebooka
 • Znajomi na Facebooku
 • Polubienia na Facebooku
 • Twoja data urodzenia
 • Twoja płeć
 • Kraj pochodzenia
 • Język

Te dane będą używane do konfigurowania, dostarczania i personalizowania konta.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Warunki korzystania z serwisu Facebook i Polityki prywatności. Można je znaleźć na stronie: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ i https://www.facebook.com/legal/terms/.

Przetwarzanie danych (dane klienta i umowy)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do nawiązania lub zmiany stosunków prawnych z nami (dane podstawowe). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej (dane użytkowania) tylko w zakresie wymaganym do umożliwienia Ci dostępu do naszej usługi lub do naliczenia Ci za to opłaty.

Zebrane dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Dane przesyłane podczas rejestracji w usługach i treściach cyfrowych

Przekazujemy dane umożliwiające identyfikację osobom trzecim tylko w zakresie wymaganym do spełnienia warunków umowy z nami, na przykład do banków, którym powierzono przetwarzanie płatności.

Twoje dane nie zostaną przekazane w żadnym innym celu, chyba że wyrazisz na to wyraźną zgodę. Twoje dane nie zostaną ujawnione stronom trzecim w celach reklamowych bez Twojej wyraźnej zgody.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków wstępnych do umowy.

5. Hostowanie

External hosting

Hetzner- Hosting

Nasze strony internetowe są obsługiwane i hostowane przez zewnętrznego usługodawcę (hosta) Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Niemcy.

Hetzner Online GmbH to niemiecka firma hostingowa, której centra danych znajdują się wyłącznie w Niemczech.

Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hosta. Mogą to być między innymi adresy IP, prośby o kontakt, metadane i komunikacja, informacje o umowie, dane kontaktowe, nazwiska, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Host jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu bezpiecznego, szybkiego i sprawnego świadczenia naszych usług online przez profesjonalnego dostawcę ( Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz gospodarz będzie przetwarzał Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań w zakresie świadczenia usług i przestrzegania naszych instrukcji w odniesieniu do tych danych.

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych z Hetzner Online GmbH, w której Hetzner zobowiązuje się do przetwarzania danych użytkownika wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z unijnym standardem ochrony danych.

Informacje na temat ochrony danych i ram prawnych Hetzner Online GmbH można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.hetzner.com/de/rechtliches/datenschutz

Internal Hosting

Strato

Korzystamy z usług Strato AG, niemieckiej firmy hostingowej z siedzibą w Pascalstraße 10, 10587 Berlin, Niemcy do przechowywania danych wewnętrznych projektów firmy.

Dane osobowe gromadzone na serwerach Strato AG podlegają niniejszej polityce prywatności danych i są gromadzone na podstawie naszych uzasadnionych interesów (wyłącznie w celu optymalizacji naszych działań marketingowych i poprawy jakości naszej strony internetowej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Centra danych, w których znajdują się nasze serwery, znajdują się wyłącznie na terytorium Niemiec.

Centra danych Strato AG są konsekwentnie certyfikowane przez TÜV zgodnie z ISO 27001 od 2004 roku.

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych ze Strato AG, w której Strato AG zobowiązuje się do przetwarzania danych użytkownika wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnością ze standardem ochrony danych UE.

Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności Strato, odwiedź: https://www.strato-hosting.co.uk/privacy-policy/

Usługi internetowe Amazon

rankingCoach korzysta z „Amazon Web Services (AWS)”, usługi firmy Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109, USA, która zapewnia nam następujące usługi przechowywania w chmurze.

 • S3 - przechowywanie danych do buforowania
 • CloudFront - do buforowania strony internetowej i przyspieszenia dla krajów spoza UE
 • Redshift - Business Intelligence
 • instancje EC2 – instancje tymczasowe

AWS wykazał zgodność z szeregiem uznanych na całym świecie standardów dotyczących bezpieczeństwa treści, danych i infrastruktury.

Dane osobowe gromadzone na serwerach AWS podlegają niniejszej polityce prywatności danych i są gromadzone na podstawie naszych uzasadnionych interesów (wyłącznie poprawa jakości naszej strony internetowej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zawarliśmy z Amazon Web Services (AWS) umowę o przetwarzanie danych, w której Amazon Web Services (AWS) zobowiązuje się do przetwarzania danych użytkownika wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z unijnym standardem ochrony danych.

Więcej informacji na temat polityki prywatności AWS można znaleźć pod adresem: https://aws.amazon.com/privacy/

6. Media Społecznościowe

Wtyczki do Facebooka (przyciski Lubię to i Udostępnij)

Nasza strona internetowa zawiera wtyczki do sieci społecznościowej Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku Lubię to na naszej stronie. Aby uzyskać przegląd wtyczek Facebooka, zobacz https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .

Gdy odwiedzasz naszą stronę, poprzez wtyczkę tworzone jest bezpośrednie połączenie między twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Dzięki temu Facebook może otrzymywać informacje o odwiedzonych przez nas stronach z Twojego adresu IP. Jeśli klikniesz na "przycisk Lubię to", na Facebooku, gdy jesteś zalogowany na swoje konto na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszej strony z Twoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może kojarzyć wizyty w naszej witrynie z Twoim kontem użytkownika. Należy pamiętać, że jako operator tej witryny nie mamy wiedzy o treści danych przesyłanych do Facebooka, ani o tym, w jaki sposób Facebook wykorzystuje te dane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz politykę prywatności Facebooka na https://de-de.facebook.com/policy.php .

Jeśli nie chcesz, aby Facebook kojarzył Twoją wizytę w naszej witrynie z Twoim kontem na Facebooku, wyloguj się ze swojego konta na Facebooku.

Wtyczka do Twittera

Funkcje usługi Twitter zostały zintegrowane z naszą witryną i aplikacją. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Gdy korzystasz z Twittera i funkcji "Prześlij dalej", odwiedzane witryny są połączone z Twoim kontem na Twitterze i znane innym użytkownikom. W ten sposób dane zostaną również przesłane do Twittera. Zwracamy uwagę, że jako dostawca tych stron, nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Twittera. Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności serwisu Twitter, przejdź na stronę https://twitter.com/privacy .

Twoje preferencje prywatności na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta na https://twitter.com/account/settings.

7. Analityka i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, narzędzia służącego do analizy stron internetowych. Jest obsługiwany przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Ciebie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 (1) (f) RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno witrynę internetową, jak i reklamę.

Anonimizacja IP

Na tej stronie uruchomiliśmy funkcję anonimizacji. Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w Unii Europejskiej lub innych stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem go do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Google użyje tych informacji w imieniu operatora tej strony internetowej w celu oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu przez operatora strony. Adres IP przesłany przez twoją przeglądarkę jako część Google Analytics nie zostanie połączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Wtyczka przeglądarki

Możesz zapobiec zapisywaniu tych plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Pragniemy jednak zaznaczyć, że może to oznaczać, że nie będziecie mogli cieszyć się pełną funkcjonalnością tej strony. Możesz również uniemożliwić przekazywanie danych generowanych przez pliki cookie dotyczące korzystania z witryny (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Plik cookie rezygnacji zostanie ustawiony, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt w tej witrynie: Wyłącz Google Analytics.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics przetwarza dane użytkowników, znajdziesz w Polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl .

Zewnętrzne przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę z Google na outsourcing przetwarzania naszych danych. W pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Gromadzenie danych demograficznych przez Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji demograficznych Google Analytics. Pozwala to na generowanie raportów zawierających stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google i danych odwiedzających strony trzeciej. Zebranych danych nie można przypisać do żadnej konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie, dostosowując ustawienia reklam na swoim koncie Google lub możesz zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics zgodnie z opisem w sekcji „odmowa gromadzenia danych”.

Remarketing Google Analytics

Nasze strony internetowe wykorzystują funkcje Google Analytics Remarketing w połączeniu z możliwościami cross-device Google AdWords i DoubleClick. Ta usługa jest świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Ta funkcja umożliwia połączenie docelowych odbiorców marketingu promocyjnego utworzonego za pomocą Google Analytics Remarketing z możliwościami cross-device Google AdWords i Google DoubleClick. Pozwala to na wyświetlanie reklam w oparciu o Twoje osobiste zainteresowania, zidentyfikowane na podstawie Twojego poprzedniego użytkowania i zachowania podczas surfowania na jednym urządzeniu (np. telefonie komórkowym), na innych urządzeniach (takich jak tablet lub komputer).

Po wyrażeniu przez Ciebie zgody Google powiąże w tym celu Twoją historię przeglądania sieci i aplikacji z Twoim kontem Google. Dzięki temu każde urządzenie, które loguje się na Twoje konto Google, może używać tych samych spersonalizowanych wiadomości promocyjnych.

Aby obsługiwać tę funkcję, Google Analytics zbiera uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo połączone z naszymi danymi Google Analytics w celu definiowania i tworzenia odbiorców do promocji reklam na różnych urządzeniach.

Możesz na stałe zrezygnować z remarketingu/kierowania na różnych urządzeniach, wyłączając spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google; Śledź ten link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ .

Agregacja danych zebranych na Twoim koncie Google opiera się wyłącznie na Twojej zgodzie, którą możesz wyrazić lub wycofać od Google zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku operacji gromadzenia danych, które nie zostały połączone z Twoim kontem Google (na przykład dlatego, że nie masz konta Google lub sprzeciwiłeś się połączeniu), gromadzenie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w analizie zachowania anonimowych użytkowników w celach promocyjnych.

Aby uzyskać więcej informacji i Politykę prywatności Google, przejdź do: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ .

Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Ta strona korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

W ramach Google Ads używamy tak zwane śledzenie konwersji. Po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez Google, zostaje ustawiony kod śledzenia konwersji cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka przechowuje na Twoim komputerze. Te pliki cookie wygasają po 30 dniach, i nie są używane do osobistej identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza poszczególne strony witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i witryna mogą stwierdzić, że użytkownik kliknął w reklamę i przeszedł do tej strony.

Każdy reklamodawca Google Ads posiada inny plik cookie. Dlatego też nie można śledzić plików cookie za pomocą strony internetowej reklamodawcy Ads. Informacje uzyskane za pomocą pliku konwersji Cookie służą do tworzenia statystyk konwersji dla reklamodawców Ads, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci otrzymują łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę śledzenia tagu konwersji. Sami reklamodawcy nie otrzymują żadnych informacji, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane były śledzone, możesz w łatwy sposób zrezygnować, zmieniając ustawienia przeglądarki, wyłączając cookie Google Conversion Tracking. W ten sposób nie zostaniesz uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji.

Pliki cookie konwersji są przechowywane na podstawie art. 6 (1) (f) RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno witrynę internetową, jak i reklamę.

Więcej informacji o Google Ads i Śledzeniu konwersji Google znajdziesz w Polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=pl .

Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby informowała Cię o tym, iż używasz pliki cookie. Wówczas możesz podjąć decyzję o ich używaniu, czy też nie. Alternatywnie przeglądarka może być skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub aby zawsze je odrzucała. Bądź też, by automatycznie usuwała pliki cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Facebook Pixel

Nasza strona internetowa mierzy konwersje, używając pikseli działania odwiedzających z Facebooka, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

Pozwala to na śledzenie zachowań odwiedzających witrynę, po tym jak klikną na reklamę Facebooka, aby dotrzeć do witryny dostawcy. Pozwala to na analizę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz ich przyszłej optymalizacji.

Zebrane dane są dla nas anonimowe, jako operatorów tej strony internetowej i nie możemy ich użyć do wyciągnięcia wniosków na temat tożsamości naszych użytkowników. Jednak dane te są przechowywane i przetwarzane przez Facebook, który może nawiązywać połączenie z Twoim profilem na Facebooku i może wykorzystać te dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką prywatności Facebooka . To umożliwi Facebookowi wyświetlanie reklam zarówno na Facebooku, jak i na stronach innych firm. Nie mamy kontroli nad sposobem wykorzystywania tych danych.

Sprawdź politykę prywatności Facebooka, aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Możesz również wyłączyć funkcję remarketingu niestandardowych odbiorców w sekcji Ustawienia reklam na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Najpierw musisz jednak zalogować się na Facebooku.

Jeśli nie posiadasz konta na Facebooku, możesz zrezygnować z reklam opartych na wykorzystaniu Facebooka na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ .

HubSpot

Niniejsza strona korzysta z systemu CRM "HubSpot", udostępnionego przez HubSpot, Inc. HubSpot jest firmą z USA z siedzibą główną w (Cambridge, MA) 25 First St., 2nd floor Cambridge, Massachusetts 02141, USA) i oddziałem w Irlandii. Kontakt: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irlandia, Telefon: +353 1 5187500, dla naszych działań marketingowych online.

Hubspot jest zintegrowanym oprogramowaniem, którego używamy do różnych aspektów naszego marketingu internetowego. Obejmuje ono między innymi: raportowanie marketingowe (np. źródła ruchu, dostępy, etc...), zarządzanie kontaktami (np. segmentacja użytkowników i CRM) oraz blog.

Wszystkie zbierane przez nas informacje podlegają niniejszej polityce prywatności i są zbierane w oparciu o nasze uzasadnione interesy (wyłącznie w celu optymalizacji naszych działań marketingowych i poprawy jakości naszej strony internetowej) w oparciu o Art. Art. 6 ust. 6. 1 lit. f PKBR.

W tym celu zawarliśmy z HubSpot, Inc. umowę o przetwarzaniu danych, w której HubSpot zobowiązuje się do przetwarzania danych użytkowników wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i z zachowaniem unijnych standardów ochrony danych.

Więcej informacji na temat polityki prywatności HubSpot można znaleźć na stronie: https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

Jeśli użytkownik nie chce, aby HubSpot zbierał jego dane, może w każdej chwili zablokować zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki.

Apollo

Ta strona korzysta z Apollo, platformy analityki biznesowej, dzięki której firmy, które z niej korzystają, mogą uzyskać informacje, które pomogą im w lepszym marketingu potencjalnych klientów. Apollo jest produktem firmy ZenLeads, Inc. z siedzibą w USA, 535 Mission Street, Suite #1100, San Francisco, Kalifornia, 94105, USA.

Apollo to zintegrowane oprogramowanie, którego używamy w różnych aspektach naszego marketingu internetowego. Obejmuje ono między innymi: wyszukiwanie prospektów, wzbogacanie i bazę danych, a także e-mail marketing.

Wszystkie gromadzone przez nas informacje podlegają niniejszej polityce prywatności i są gromadzone w oparciu o nasze uzasadnione interesy (wyłącznie w celu optymalizacji naszych działań marketingowych i poprawy jakości naszej strony internetowej) w oparciu o Art. Art. 6 ust. 1 lit. f GDPR.

W tym celu zawarliśmy z firmą ZenLeads, Inc. umowę o przetwarzaniu danych, w której firma ZenLeads, Inc. zobowiązuje się do przetwarzania danych użytkownika wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z unijną normą ochrony danych.

Para este efeito, concluímos um acordo de processamento de dados com a ZenLeads, Inc. em que a ZenLeads, Inc, se compromete a processar os dados do utilizador apenas de acordo com as nossas instruções e em conformidade com a norma de protecção de dados da UE.

Więcej informacji na temat polityki prywatności Apollo można znaleźć pod adresem: https://www.apollo.io/privacy/.

Linkedin Insight Tag

Ta strona korzysta z LinkedIn Insight Tag, usługi świadczonej przez LinkedIn Inc., Wilton Place, Dublin 2, Irlandia, USA.

LinkedIn Insight Tag jest kawałkiem lekkiego kodu JavaScript, który dodaliśmy do naszej strony internetowej, aby umożliwić dogłębne raportowanie kampanii i pomóc nam odblokować cenne informacje o odwiedzających naszą stronę.

LinkedIn Insight Tag tworzy unikalny plik cookie przeglądarki LinkedIn w przeglądarce użytkownika i umożliwia zbieranie następujących danych dla tego pliku cookie: metadane (takie jak adres IP, znacznik czasu, wydarzenia na stronie (np. odsłony) oraz informacje demograficzne LinkedIn, jeżeli aktywny jest plik cookie członka LinkedIn.com. Zebrane dane są szyfrowane.

LinkedIn nie udostępnia danych osobowych właścicielowi strony, a jedynie dostarcza raporty i alerty o oglądalności strony i wynikach reklam. LinkedIn zapewnia również re-targetowanie dla odwiedzających witrynę, umożliwiając właścicielowi witryny wyświetlanie spersonalizowanych reklam na swojej witrynie przy użyciu tych danych, ale bez identyfikacji użytkownika.

Używamy LinkedIn Insight Tag do śledzenia konwersji, re-targetowania odwiedzających witrynę oraz odblokowania dodatkowych informacji o członkach współpracujących z naszymi reklamami LinkedIn.

Wszystkie informacje zbierane za pomocą Linkedin Insight Tag podlegają niniejszej polityce prywatności i są zbierane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (analiza danych użytkowych w celu rozpoznania i wyeliminowania błędów na podstawie tych ustaleń i optymalizacji projektu strony internetowej) w oparciu o Art. 6 para. 1 lit. f PKBR.

W tym celu zawarliśmy z firmą Linkedin Inc. umowę o przetwarzaniu danych, obejmującą przetwarzanie danych użytkownika w naszym imieniu.

Możesz zrezygnować z cookies z LinkedIn na swojej stronie ustawień LinkedIn i zapoznać się z ich Polityką Cookie, aby uzyskać więcej informacji.

Mixpanel, Inc.

rankingCoach wykorzystuje „Mixpanel” produkt firmy Mixpanel Inc. 405 Howard Street San Francisco, CA 94105 Stany Zjednoczone.

Mixpanel to aplikacja SaaS służąca do śledzenia zachowań klientów. Używamy go do analizowania interakcji użytkowników z naszym produktem.

Wszystkie gromadzone przez nas informacje podlegają niniejszej polityce prywatności danych i są gromadzone na podstawie naszych uzasadnionych interesów (wyłącznie w celu optymalizacji naszych działań marketingowych i poprawy jakości naszej strony internetowej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W tym celu zawarliśmy z Mixpanel, Inc. umowę o przetwarzaniu danych, w której Mixpanel zobowiązuje się do przetwarzania danych użytkownika wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z unijnym standardem ochrony danych.

Możesz uniemożliwić Mixpanel wykorzystywanie Twoich danych do celów analitycznych, rezygnując z tego. Aby zrezygnować z usługi Mixpanel, odwiedź tę stronę: https://mixpanel.com/optout/

Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzaju informacji zbieranych przez Mixpanel, odwiedź stronę Warunki użytkowania Mixpanel i ich politykę prywatności: https://mixpanel.com/legal/privacy-overview/

Stitch Inc.

rankingCoach wykorzystuje „Stitch” produkt firmy Stitch Inc. 1339 Chestnut Street Suite 1500. Filadelfia, PA 19107, Stany Zjednoczone Ameryki.

Używamy Stitch jako usługi ETL do integracji danych i łączenia danych z wielu źródeł.

Wszystkie gromadzone przez nas informacje podlegają niniejszej polityce prywatności danych i są gromadzone na podstawie naszych uzasadnionych interesów (wyłącznie w celu optymalizacji naszych działań marketingowych i poprawy jakości naszej strony internetowej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W tym celu zawarliśmy z Talend Germany GmbH umowę o przetwarzaniu danych, w której Talend zobowiązuje się do przetwarzania danych użytkowników wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z unijnym standardem ochrony danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzaju informacji zbieranych przez Talend, odwiedź stronę Warunki korzystania z Talend i ich politykę prywatności: https://www.talend.com/contacts-privacy-policy/

Tableau

rankingCoach korzysta z „Tableau” produktu Tableau Software LLC, spółki Salesforce, salesforce.com Germany GmbH, Monachium, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 Monachium, Niemcy.

Tableau to platforma do analizy i analizy biznesowej, która łączy się z prawie każdą bazą danych w celu udostępniania i analizowania danych biznesowych.

Wykorzystujemy dane do celów biznesowych oraz analizy danych klientów.

Wszystkie gromadzone przez nas informacje podlegają niniejszej polityce prywatności danych i są gromadzone na podstawie naszych uzasadnionych interesów (wyłącznie w celu optymalizacji naszych działań marketingowych i poprawy jakości naszej strony internetowej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W tym celu zawarliśmy z Tableau Umowę powierzenia przetwarzania danych, w której Tableau zobowiązuje się do przetwarzania danych użytkownika wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnością z unijną normą ochrony danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzaju informacji zbieranych przez Tableau, odwiedź stronę Warunki korzystania z Tableau i ich politykę prywatności: https://www.tableau.com/privacy

8. Newsletter

Dane z biuletynu

Jeśli chcesz otrzymywać nasz biuletyn, potrzebujemy prawidłowego adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy zgadzasz się na otrzymywanie tego biuletynu. Żadne dodatkowe dane nie są gromadzone lub są zbierane wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

W związku z tym wszelkie dane, które wprowadzisz do formularza kontaktowego, będziemy przetwarzać wyłącznie za Twoją zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przechowywanie Twoich danych i adresu e-mail oraz ich wykorzystywanie do wysyłania newslettera, np. na adres e-mail. poprzez link „zrezygnuj z subskrypcji” w newsletterze. Dane przetwarzane przed otrzymaniem Twojego żądania mogą być nadal przetwarzane zgodnie z prawem.

Dane podane podczas rejestracji do newslettera będą wykorzystywane do dystrybucji newslettera do momentu rezygnacji z subskrypcji, kiedy to dane te zostaną usunięte. Dane, które przechowujemy w innych celach (np. adresy e-mail dla obszaru członka) pozostają nienaruszone.

Sparkpost

rankingCoach wykorzystuje „Sparkpost” produkt firmy Message Systems Inc., 9160 Guilford Rd, Columbia, MD 21046.

Sparkpost to platforma dostarczania poczty e-mail.

Używamy go do wysyłania e-maili do klientów. E-maile wysyłamy wyłącznie za uprzednią zgodą odbiorcy lub na podstawie uzasadnionego interesu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W tym celu zawarliśmy ze Sparkpost umowę o przetwarzanie danych, w której Sparkpost zobowiązuje się do przetwarzania danych użytkownika wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z unijną normą ochrony danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzaju informacji zbieranych przez Sparkpost, odwiedź stronę Warunki korzystania z Talend i ich politykę prywatności: https://www.sparkpost.com/policies/privacy/

9. Wtyczki i narzędzia

Outgrow

rankingCoach korzysta z produktu Outgrow firmy Outgrow, 401 Park Ave, 10th Floor, New York 10016.

Outgrow to elastyczna platforma marketingowa zbudowana wokół interaktywnych kalkulatorów, quizów i innych interaktywnych treści. Używamy go do angażowania klientów poprzez quizy i ulepszania naszego produktu w oparciu o ich odpowiedzi i potrzeby.

Wszystkie gromadzone przez nas informacje podlegają niniejszej polityce prywatności danych i są gromadzone na podstawie naszych uzasadnionych interesów (wyłącznie w celu optymalizacji naszych działań marketingowych i poprawy jakości naszej strony internetowej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W tym celu zawarliśmy z Outgrow umowę powierzenia przetwarzania danych. w którym Outgrow zobowiązuje się do przetwarzania danych użytkownika wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnością z unijnym standardem ochrony danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzaju informacji gromadzonych przez Outgrow, odwiedź stronę Warunki korzystania z Outgrow i ich politykę prywatności: https://outgrow.co/privacy-policy/ .

rankingCoach SRL

rankingCoach korzysta z usług rankingCoach SRL, Vlad Victor Delamarina 1 E, Timisoara 300077 Rumunia.

rankingCoach SRL to firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania. firma testująca i administrująca. rankingCoach korzysta ze swoich usług w zakresie tworzenia oprogramowania i serwisów internetowych, a także innych projektów zewnętrznych i wewnętrznych firmy.

Wszystkie gromadzone przez nas informacje podlegają niniejszej polityce prywatności danych i są gromadzone na podstawie naszych uzasadnionych interesów (wyłącznie w celu optymalizacji naszych działań marketingowych i poprawy jakości naszej strony internetowej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W tym celu zawarliśmy z rankingCoach Srl umowę powierzenia przetwarzania danych. w którym rankingCoach Srl zobowiązuje się do przetwarzania danych użytkowników wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnością ze standardem ochrony danych UE.

Review.io

Używamy „Review.io” produktu firmy REVIEWS.io 2020 GMBH, Stralauer Allee 6 10245 Berlin, Niemcy.

Review.io to rozwiązanie marketingowe do zbierania i zarządzania opiniami klientów.

Używamy go, aby pomóc nam zbierać recenzje wideo, zdjęć i tekstów od naszych klientów oraz wyświetlać te recenzje w naszej witrynie, w Google i na naszych platformach mediów społecznościowych.

Wszystkie gromadzone przez nas informacje podlegają niniejszej polityce prywatności danych i są gromadzone na podstawie naszych uzasadnionych interesów (wyłącznie w celu optymalizacji naszych działań marketingowych i poprawy jakości naszej strony internetowej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W tym celu zawarliśmy z Review.io 2020 GmbGH umowę o przetwarzanie danych, w której Review.io zobowiązuje się do przetwarzania danych użytkowników wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnością z unijnym standardem ochrony danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzaju informacji gromadzonych przez Review.io, odwiedź stronę Warunki korzystania z Review.io i ich politykę prywatności: https://www.reviews.io/front/data-protection

Satismeter

rankingCoach wykorzystuje „SatisMeter” produkt firmy SatisMeter s.r.o, Česká 1113/1, Praga 5, 158 00, Czechy.

Satismeter to platforma informacji zwrotnej NPS.

Używamy satismeter do zbierania opinii klientów i używamy ich do zwiększenia retencji, wyższej satysfakcji klienta i wglądu w potrzeby klientów w celu lepszego rozwoju produktu.

Wszystkie gromadzone przez nas informacje podlegają niniejszej polityce prywatności danych i są gromadzone na podstawie naszych uzasadnionych interesów (wyłącznie w celu optymalizacji naszych działań marketingowych i poprawy jakości naszej strony internetowej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W tym celu zawarliśmy z SatisMeter s.r.o. umowę o przetwarzanie danych, w której Satismeter zobowiązuje się do przetwarzania danych użytkownika wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z unijnym standardem ochrony danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzaju informacji zbieranych przez Satismeter, odwiedź stronę Warunki korzystania z serwisu Satismeter i ich politykę prywatności: https://www.satismeter.com/privacy-policy/

Docusign

rankingCoach wykorzystuje „Docusign”, produkt firmy DocuSign Inc. 221 Main St., Suite 1550 San Francisco CA 94105, Stany Zjednoczone Ameryki, do elektronicznego podpisywania umów, w szczególności do zawierania i wykonywania umów pomiędzy rankingCoach a klientami agencyjnymi jak i partnerów.

Gromadzone przez nas dane to:

 • Nazwa
 • adresy e-mail
 • adres pocztowy
 • numer telefonu
 • informacje rozliczeniowe
 • podpis
 • Adres IP

Cel zbierania danych wynika z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu wypełnienia obowiązku umownego.

Zawarta umowa o przetwarzaniu danych z Docusign Inc., w której DocuSign zobowiązuje się do przetwarzania danych użytkownika wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z unijnym standardem ochrony danych.
Więcej informacji na temat polityki prywatności Docusign można znaleźć tutaj: https://www.docusign.de/unternehmen/datenschutz

Trustpilot

rankingCoach korzysta z produktu Trustpilot A/S firmy Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5. Stock, 1112 Kopenhagen, Dania.

Trustpilot to otwarta, internetowa platforma recenzencka, na której każdy konsument mający doświadczenie w zakupach lub usługach może zrecenzować dowolną firmę lub produkt.

Używamy Trustpilot do zbierania opinii klientów poprzez automatyczną integrację recenzji i używamy go do ulepszania naszych produktów i usług.

Wszystkie gromadzone przez nas informacje podlegają niniejszej polityce prywatności danych i są gromadzone na podstawie naszych uzasadnionych interesów (wyłącznie w celu optymalizacji naszych działań marketingowych i poprawy jakości naszej strony internetowej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W tym celu zawarliśmy z Trustpilot umowę o przetwarzanie danych, w której Trustpilot zobowiązuje się do przetwarzania danych użytkownika wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z unijnym standardem ochrony danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzaju informacji zbieranych przez Trustpilot, odwiedź stronę Warunki korzystania z Tableau i ich politykę prywatności: https://uk.legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms

Uberall

rankingCoach korzysta z produktu „Uberall” firmy uberall GmbH. Hussetenstraße 32 – 33 13355 Berlin, Niemcy.

Uberall to rozwiązanie do marketingu cyfrowego lokalizacji.

Używamy oprogramowania Uberall do łączenia informacji o naszych klientach z różnymi katalogami internetowymi na całym świecie. Nasz klient dostarcza informacje o lokalizacji swojej firmy, a oprogramowanie Uberall synchronizuje je i aktualizuje w tym samym czasie w różnych lokalnych katalogach biznesowych.

Wszystkie gromadzone przez nas informacje podlegają niniejszej polityce prywatności danych i są gromadzone na podstawie realizacji umowy z naszymi dotychczasowymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych z Uberall GmbH, w której Uberall zobowiązuje się do przetwarzania danych użytkownika wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z unijnym standardem ochrony danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzaju informacji gromadzonych przez Uberall, odwiedź stronę Warunki korzystania i ich politykę prywatności: https://uberall.com/en-pl/company/privacy-policy

Upscope Limited

rankingCoach korzysta z Upscope, produktu Upscope Limited, 2 piętro, 2 Sheraton Street, Londyn, W1F 8BH, Wielka Brytania.

Upscope to oprogramowanie do wspólnego przeglądania i interaktywnego udostępniania ekranu. Upscope bezpiecznie łączy się z przeglądarką klienta i pozwala nam na natychmiastowy podgląd ekranu naszych klientów, aby móc szybciej i efektywniej rozwiązywać ich pytania.

Wszystkie gromadzone przez nas informacje podlegają niniejszej polityce prywatności danych i są gromadzone na podstawie realizacji umowy z naszymi dotychczasowymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych z Upscope Limited, w której Upscope zobowiązuje się do przetwarzania danych użytkownika wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnością ze standardem ochrony danych UE.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzaju informacji gromadzonych przez Upscope, odwiedź stronę Warunki korzystania i ich politykę prywatności: https://upscope.com/privacy-policy/

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek serwisu YouTube, który jest obsługiwany przez Google. Operatorem stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli odwiedzasz jedną z naszych stron z wtyczką YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Tutaj serwer YouTube jest informowany o tym, które z naszych stron odwiedziłeś.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, YouTube umożliwia powiązanie zachowań związanych z przeglądaniem bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

YouTube służy do uatrakcyjnienia naszej strony internetowej. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych YouTube pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

Signalize

Ta strona internetowa korzysta z oprogramowania „Signalize”, dostarczanego przez etracker GmbH, Erste Brunnenstr. 1, 20459 Hamburg, Niemcy.

Oprogramowanie Signalize umożliwia nam wysyłanie naszym klientom powiadomień push. W pierwszej kolejności prosimy naszych klientów o wyrażenie zgody i zbieramy tylko dane przetwarzane w celu dostarczenia powiadomień, które subskrybowali, oraz konfiguracji ustawień związanych z powiadomieniami. Zawsze prosimy o zgodę na przechowywanie tych danych. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. RODO. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się otrzymywaniu powiadomień za pomocą ustawień przeglądarki lub urządzenia mobilnego.

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych z etracker GmbH, w której etracker GmbH zobowiązuje się do przetwarzania danych użytkownika wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnością ze standardem ochrony danych UE.

Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności Signalize, odwiedź stronę https://signalize.com/en/datenschutz/ .

Upvoty

Ta strona internetowa korzysta z oprogramowania „Upvoty” dostarczanego przez Upvoty, Hurksestraat 19, 5652 AH, Eindhoven, Holandia.

Upvoty to oprogramowanie stworzone do łatwego zbierania i zarządzania opiniami klientów oraz sugestiami. Korzystanie z oprogramowania pomoże nam ulepszyć nasz produkt i sprawić, że będzie on bardziej odpowiedni dla Ciebie i Twoich potrzeb.

Zbieramy tylko dane niezbędne do przetworzenia Twojej opinii. W tym przypadku Twój identyfikator klienta, a także sama sugestia. Wszystkie gromadzone przez nas informacje podlegają niniejszej polityce prywatności danych i są gromadzone na podstawie naszych uzasadnionych interesów (wyłącznie w celu optymalizacji naszych działań marketingowych i poprawy jakości naszej strony internetowej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się otrzymywaniu powiadomień za pomocą ustawień przeglądarki lub urządzenia mobilnego.

W tym celu zawarliśmy z Upvoty umowę o przetwarzanie danych. w którym Upvoty zobowiązuje się do przetwarzania danych użytkownika wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnością ze standardem ochrony danych UE.

Więcej informacji na temat polityki prywatności Upvoty można znaleźć na stronie https://www.upvoty.com/gdpr/ .

Google Web Fonts

W celu jednolitego przedstawienia czcionek ta strona korzysta z czcionek internetowych dostarczonych przez Google. Po otwarciu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

Kiedy otwierasz stronę naszej witryny, która zawiera wtyczkę społecznościową, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google dowiaduje się, że dostęp do naszej strony internetowej nastąpił za pośrednictwem Państwa adresu IP. Korzystanie z czcionek Google Web odbywa się w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej strony internetowej. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, Twój komputer używa standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/ .

Mapy Google

Ta witryna korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Jest obsługiwany przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Aby korzystać z Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu uatrakcyjnienie naszej strony internetowej i ułatwienie lokalizacji wskazanych przez nas miejsc na stronie. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

Intercom

Ta strona wykorzystuje interkom jako środek komunikacji i do zarządzania klientami. Dostawcą jest Intercom, Inc. 98 Battery Street, Suite 402, San Francisco, CA 94111 USA.

Używamy Interkomu do dodatkowej analizy danych, m.in. zapytania o czas rejestracji lub aktywności użytkownika w ramach obsługi klienta. Ponadto domofon może być używany jako środek komunikacji, do e-maili lub wiadomości w produkcie. Aby lepiej zrozumieć naszą bazę użytkowników, Intercom zbiera informacje, które są publicznie dostępne, takie jak firma użytkownika, stanowisko, strona internetowa, dojście do sieci społecznościowej i adresy fizyczne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności Intercom, odwiedź stronę https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy . Usługi Intercomu podlegają Warunkom Użytkowania Intercomu, które można znaleźć tutaj https://www.intercom.com/terms-and-policies#terms .

Przekazywanie Twoich danych do Intercomu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W każdej chwili masz możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie nie ma wpływu na skuteczność operacji przetwarzania danych w przeszłości.

reCAPTCHA

rankingCoach używa reCAPTCHA w wersji reCAPTCHA 3, które podlega Polityce Prywatności i Warunkom Użytkowania Google.

Fullstory

Ta strona internetowa korzysta z Fullstory, usługi analizy stron internetowych firmy Fullstory Inc, 818 Marietta Street, Atlanta, GA 30318, USA. Fullstory rejestruje zachowanie użytkownika na naszej stronie internetowej. Zapisy sesji odwiedzających pozwalają operatorowi witryny na ich analizę, a następnie poprawę komfortu korzystania z witryny przez odwiedzających. Fullstory przechowuje i zbiera dane w formie anonimowej za pomocą plików cookies. Śledzenie (tj. zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej) można w każdej chwili wyłączyć. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami na https://www.fullstory.com/optout .

Wistia

Nasza strona internetowa wykorzystuje produkt „Wistia” firmy Wistiaa Inc., 17 Tudor Street, Cambridge, MA 02139, Stany Zjednoczone Ameryki

Jeśli odwiedzasz jedną z naszych stron z wtyczką Wistia, nawiązywane jest połączenie z serwerami Wistia. Tutaj serwer Wistia jest informowany o tym, które z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto Wistia otrzyma Twój adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie jesteś zalogowany do Wistii podczas odwiedzania naszej witryny lub nie masz konta Wistia. Informacje są przesyłane na serwer Wistia w USA, gdzie są przechowywane.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Wistia, Wistia umożliwia Ci powiązanie zachowań związanych z przeglądaniem bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta Wistia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika, zapoznaj się z Polityką prywatności Wistia pod adresem https://wistia.com/privacy .

Zapier

rankingCoach wykorzystuje produkt „Zapier” firmy Zapier Inc. 548 Market St. #62411, San Francisco, CA, Stany Zjednoczone Ameryki

Zapier to narzędzie, które łączy różne aplikacje i pomaga firmom zautomatyzować ich przepływy pracy.

Używamy Zapier do łączenia różnych aplikacji dla wewnętrznych procesów i przepływów pracy w firmie.

Wszystkie gromadzone przez nas informacje podlegają niniejszej polityce prywatności danych i są gromadzone na podstawie naszych uzasadnionych interesów (wyłącznie w celu optymalizacji naszych działań marketingowych i poprawy jakości naszej strony internetowej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W tym celu zawarliśmy z Zapier Inc. umowę o przetwarzanie danych, w której Zapier zobowiązuje się do przetwarzania danych użytkownika wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z unijnym standardem ochrony danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzaju informacji zbieranych przez Zapier, zapoznaj się z ich polityką prywatności: https://zapier.com/privacy

10. Dostawcy usług płatniczych

PayPal

Nasza strona internetowa akceptuje płatności przez PayPal. Dostawcą tej usługi jest PayPal (Europe) S.à.r.l & Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg).

Jeśli wybierzesz płatność za pośrednictwem serwisu PayPal, podane przez Ciebie dane dotyczące płatności zostaną przekazane firmie PayPal na podstawie art. 6 (1) (a) (Zgoda) i art. 6 (1) (b) DSGVO (przetwarzanie do celów umownych). W każdej chwili możesz anulować swoją zgodę z przyszłym skutkiem. Nie ma to wpływu na przetwarzanie wcześniej zebranych danych.

Stripe

Nasza strona internetowa akceptuje płatności za pośrednictwem Stripe. Dostawcą tej usługi jest Stripe Payments Europe, Ltd., The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Ireland.

Jeśli wybierzesz płatność kartą kredytową, podane przez Ciebie dane dotyczące płatności zostaną przekazane firmie Stripe na podstawie art. 6 (1) (a) (Zgoda) i art. 6 (1) (b) DSGVO (przetwarzanie do celów umownych). W każdej chwili możesz anulować swoją zgodę z przyszłym skutkiem. Nie ma to wpływu na przetwarzanie wcześniej zebranych danych.

GoCardless

Our website accepts payments via GoCardless. The provider of this service is GoCardless Ltd, Sutton Yard, 65 Goswell Road, London, EC1V 7EN, United Kingdom.

If you select payment via SEPA, the payment data you provide will be supplied to GoCardless based on Art. 6 (1) (a) (Consent) and Art. 6 (1) (b) RODO (Processing for contract purposes). You have the option to revoke your consent at any time with future effect. It does not affect the processing of data previously collected.

Zuora

rankingCoach wykorzystuje „Zuora” produkt firmy Zuora Inc. 101 Redwood Shores Parkway Redwood City, CA 94065, Stany Zjednoczone Ameryki.

Zuora to rozwiązanie do rozliczeń i zarządzania subskrypcjami w chmurze. Używamy go do zarządzania abonamentami, fakturowania, płatności i księgowości.

Wszystkie gromadzone przez nas informacje podlegają niniejszej polityce prywatności danych i są gromadzone na podstawie realizacji umowy z naszymi dotychczasowymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Zawarliśmy z Zuora Inc. umowę o przetwarzanie danych, w której Zuora zobowiązuje się do przetwarzania danych użytkowników wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z unijnym standardem ochrony danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzaju informacji zbieranych przez Zuora, odwiedź stronę Warunki korzystania i ich politykę prywatności: https://zuora.com/privacy-statement/

11. Sztuczna inteligencja

Korzystanie z OpenAI

Cel przetwarzania danych

Nasza witryna korzysta z technologii OpenAI do generowania treści dotyczących różnych aspektów naszej obecności cyfrowej, w tym między innymi: zawartości witryny, postów w mediach społecznościowych i materiałów reklamowych. Ta innowacyjna technologia pomaga nam efektywnie tworzyć angażujące, oryginalne treści.

Zakres przetwarzania danych

Aby ułatwić generowanie treści, możemy udostępnić OpenAI dane wejściowe, które mogą obejmować opisy produktów, szczegóły usług lub inne materiały marketingowe niezbędne do wygenerowania spójnych i odpowiednich kontekstowo treści. OpenAI przetwarza te dane wejściowe w celu wytworzenia treści tekstowych, które możemy wykorzystać w naszych kanałach cyfrowych.

Ochrona danych

Ochrona Twoich danych jest najważniejsza. Przestrzegamy rygorystycznych protokołów ochrony danych, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich informacji wykorzystywanych do generowania treści. Podobnie OpenAI zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności danych przetwarzanych przez swoje systemy.

Twoje prawa

Jak szczegółowo opisano w naszej polityce prywatności, przysługują Ci różne prawa dotyczące Twoich danych osobowych, w tym prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, usuwania i ograniczenia przetwarzania. Szanujemy te prawa i zobowiązujemy się do ich przestrzegania.

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane wykorzystywane do generowania treści tylko tak długo, jak jest to konieczne dla naszych procesów tworzenia treści. Po utworzeniu treści regularnie sprawdzamy, czy dane powinny zostać zachowane, czy bezpiecznie usunięte, zgodnie z zobowiązaniami prawnymi i stosownością do naszych bieżących potrzeb w zakresie treści.

Zmiany w korzystaniu z usług OpenAI

Będziemy Cię informować o wszelkich znaczących zmianach w korzystaniu przez nas z usług OpenAI, które mają wpływ na Twoje prawa lub przetwarzanie Twoich danych. Wszelkie takie zmiany zostaną odzwierciedlone w niniejszej polityce prywatności i przekazane za pośrednictwem odpowiednich kanałów.

Informacje kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wykorzystania OpenAI do generowania treści lub zarządzania swoimi danymi osobowymi, skontaktuj się z nami pod adresem support@rankingcoach.com.

Zgoda

Korzystając z naszej witryny internetowej, aplikacji i treści, potwierdzasz i wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twoich danych w związku z usługami OpenAI w celach opisanych w niniejszym dokumencie.